Bloc de l'AMPA de l'Escola Octavio Paz

Fent AMPA fem Escola!

Molt + que una associació

23 de juny 2011

4t CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

Dia: dimarts 14 de juny  -- Hora: 17:30h

El consell comença a les 17:35 hores amb l’assistència de tot els membres menys 3.

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació de l’acta anterior. S’APROVA

2.    Lectura de les actes de les reunions de Comissió Permanent del 13 i del 20 de maig de 2011. S’APROVA

3.    Presentació nou membre
Es presenta a la Conxita ARAUJO com a membre representant de l’ampa.

4.    Informació del procés de matrícula del curs 2011-2012
Curs vinent sense vacants, s’espera que NO hi hagi matricula viva.

5.    Calendari i horari escolar 2011-2012
-    S'elimina la 6ª hora: Horari 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 hores
-    Calendari: 12 de setembre al 22 de juny
-    Vacances Nadal 23/12 al 8/1 – Setmana Santa: 2 al 9 d’abril
-    Dies de lliure disposició: modificacions al calendari proposat per l’ajuntament
31/10 – 9/12 – 20/2 – 30/4 - 25/5  S’APROVA

Jornada Intensiva (9-13hores): l’escola proposa a l'aprovació del Consell la  jornada intensiva de l'11 al 22 de juny. Una representant de pares/mares esmenta l’acord amb l’ampa de posar els Aires Condicionats (sufragats al 100% per l’ampa) amb la condició de no sol·licitar la jornada intensiva i que això sigui un tret diferencial de la nostra escola. La Directora diu que ha revisat les actes i que enlloc s’ha trobat cap menció d’aquest acord. 
Es passa a les VOTACIONS: 8 vots a favor+4 vots en contra+2 abstencions.
Posteriorment al Consell es dóna la votació per NO APROVADA, perquè segons l’ORDRE
ENS/ /2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
, esmenta que per l’aprovació de l’horari escolar i de les seves modificacions excepcionals per part del consell escolar s’ha de fer per consens i, si no és possible arribar-hi, s’ha d’aprovar amb el vot favorable d’un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar. 


S’INFORMA Que aquest any hi haurà una estrada progressiva dels alumnes de P3, es farà dos grups i faran torns de matí i tarda durant els primers 3 dies inicials. S’APROVA

 6.    Quota de material, sortides i setmana cultural
Quota anual: 150€ que es pagaran en dues quotes. S’APROVA

7.    Equip Directiu 2011-2012
L’ Àngels prorrogarà la seva tasca de directora un any més de manera eventual. Continuarà l’Elias com a Cap d’estudis i la Rosa Calderero passarà a ser la nova Secretària.

8.    Llibres de text Curs 2011-2012
Es presenta la llista dels llibres de text previstos per l’any vinent. S’APROVA

9.    Precs i preguntes
-    Una representant de pares/mares proposa l’adhesió del Consell escolar al manifest Somescola.cat. S’APROVA
-    Una representant del pares/mares pregunta per la continuïtat dels tutors al curs vinent. La l’Àngels ens informa que encara no se sap ja que degut al darrer concurs de trasllats.
-    Ens informa que encara no han sortit les instruccions escolar del proper curs.

A les  19:10 hores és dóna per acabat el Consell.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada