Bloc de l'AMPA de l'Escola Octavio Paz

Fent AMPA fem Escola!

Molt + que una associació

27 de setembre 2011

DELEGATS I DELEGADES DE CURS !


Amb la voluntat d’augmentar la implicació de les famílies en aquesta associació i en l’educació dels nostres fills i filles, us presentem un nou projecte participatiu:


100% COMPROMESOS

Engegarem la proposta amb els DELEGATS  I DELEGADES DE CURS ! 

QUI ÉS DELEGAT O DELEGADA?
Pare, mare o tutor/a legal d’un alumne/a del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper. S’escollirà un pare/mare delegat/ada per un curs escolar.

FUNCIÓ PRINCIPAL
 Fer de portaveu, enllaç i via de comunicació entre pares/mares amb l’equip directiu de l’escola, tutors i amb la Junta de l’AMPA.

OBJECTIUS
 • Transmetre les inquietuds i interessos dels pares i de les mares del seu grup.
 •  
 • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola afavorint la comunicació amb els mestres per així trobar vies de col·laboració en l’educació dels nostres fills.
 •  
  • Motivar als pares i a les mares del seu grup per tal d’integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències, etc.).
  •  
  • Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds i necessitats per adequar-hi la línia de treball de la Junta i així aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares.
  •  
     
   FUNCIONS
   • Transmetre als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l’AMPA, Escola.
   •  
   • Col·laborar amb la Junta de l’AMPA: 
    • En la detecció de necessitats de formació, inquietuds de cara a organitzar una Escola de Formació de Pares més a mida de tots.
    • En la detecció de problemes que calgui traslladar als Tutors, a  l’Equip Directiu i/o al Consell Escolar.
    •  
   • Assistir a les reunions  de la Junta Directiva de l’AMPA quan se’ls convoqui o sempre que es vulgui.
   •  
   • Potenciar la renovació del seu càrrec a principi de curs.
   •  
    • Als pares delegats no els hi corresponen:
    •  
     • Intervenir en temes personals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.
     • Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres.

    PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE PARES I MARES DELEGATS DE CURS
    Es faran reunions periòdiques durant el curs (una per trimestre), es demanarà que hi siguin presents tots els delegats/ades i la Junta de l’AMPA. Aquestes reunions seran convocades per la Junta de l’AMPA, mitjançant un ordre del dia amb els punts que els/les delegats/des vulguin exposar.

    Només un marc educatiu obert i concret on els pares percebin que realment es compta amb ells, què són part essencial del procés educatiu, pot afavorir una motivació creixent per participar.

    Feu-nos arribar un e-mail a l’adreça ampaoctaviopaz@gmail.com o deixeu les vostres dades a l’Albert al despatx de l’AMPA; ens posarem en contacte i EN PARLEM !!

    Això també es cosa vostra, l’AMPA no funciona només amb la Junta, l’AMPA som tots.

    Fent AMPA, fem Escola !!

    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada