Bloc de l'AMPA de l'Escola Octavio Paz

Fent AMPA fem Escola!

Molt + que una associació

24 de març 2014

Què és una Associació de Mares i Pares d'Alumnes?DEFINICIÓ D'AMPA
És la forma més eficaç que tenen els pares i mares de representar-se.
Associació sense ànim de lucre, constituïda legalment, que es regeix d'uns estatuts.
El seu funcionament es basa en el diàleg i la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa ( alumnes,pares, Ajuntament...)
Tots els pares en poden ser socis pel fet de tenir un fill a la llar i participar en el manteniment de l'AMPA amb el pagament d'una quota anual per família.


OBJECTIUS D'UNA AMPA 
Donar suport i assistència als membres de l'associació ( socis), als mestres, pares i alumnes del centre en tot allò que fa referència a l'educació.

Promoure la participació dels pares en la gestió del centre.

Representar el conjunt de pares davant els diferents ens públics ( Ajuntament, Consell Comarcal, etc.)

Facilitar la col.laboració del centre en els àmbits social i cultural de l'entorn.

Col.laborar en les activitats educatives del centre.

Promoure activitats de formació dels pares pel que fa a la seva tasca com educadors dels seus fills i filles.

Actuar sense ànim de lucre, vetllant per l'enriquiment personal i educatiu dels alumnes del centre.
 

ÒRGANS DE GOVERN 
 


L'Assamblea general, que és l'òrgan màxim de l'Associació.

Són les reunions a les que es convoquen tots els socis, cada soci té un vot.

Es fa una reunió ordinària com a mínim un cop l'any.

Les decisions es prenen per majoria dels assistents a la reunió.

Una de les seves funcions és elegir els membres de la Junta directiva, en els que delega les activitats diàries.

La Junta Directiva és l'òrgan de representació, gestió i administració de l'Associació.

Els membres que la constitueixen són: un President/a, un Vicepresident/a, un Secretari/a, un Tresorer/a i varis Vocals. Són representants per un període de 2 a 3 anys, normalment.
 

COM PARTICIPAR-HI ?
Sent socis.
Assistint als actes i reunions que convoca l'AMPA.
Fent arribar les vostres inquietuds i suggeriments, directament als membres de la Junta o mitjançant la bústia.
Sent un pare o mare amb ganes de col.laborar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada